Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

A.141
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 0ΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.142
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.143
FLOATING ELBOW. ΑΠΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ

Α. Μπουτσιάδης, Κ. Δίτσιος, Π. Σαββίδης, Σ, Σταυρίδης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου.

Προφορική Ανακοίνωση στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.144
Η ΠΩΡΩΣΗ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.145
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 18 ΑΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΠΑΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 14 ΕΤΗ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Α. Μπουτσιάδης, Π. Γκιβίσης, Ε. Χριστοδούλου.

Προφορική Ανακοίνωση στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.146
ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΝΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ.
Π. Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος, Σ, Σταυρίδης, Β. Κεφαλάς, Α. Χριστοδούλου.

Προφορική Ανακοίνωση στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.147
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Κ. Δίτσιος, Σ, Σταυρίδης, Π. Γκιβίσης, Α. Μπουτσιάδης, Θ. Παγώνης, Α. Χριστοδούλου.

Προφορική Ανακοίνωση στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α.148
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

Σ. Σταυρίδης, Π. Σαββίδης, Κ. Δίτσιος, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου.

Προφορική Ανακοίνωση στο 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Α. 149
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 14 ΕΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Α. Μπουστιάδης, Ε. Χριστοδούλου, Π. Γκιβίσης, Ν. Παπαχριστοδούλου, Ε. Βαφειάδης.

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.
Αθήνα,16-18 Οκτωβρίου 2009

Α.150
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ- ΤΕΝΟΝΤΩΝ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 7ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού,
Μέτσοβο, 22-25 Οκτωβρίου 2009

Α.151
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στην 8η Αρθροσκοπική Ημερίδα, Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2010

Α.152
PEARLS ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΑ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

Α.153
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

Θ. Παγώνης, Κ. Δίτσιος, Π. Γκιβίσης, Γ. Πετσατώδης, Α. Χριστοδούλου.

Ε- Ανακοίνωση στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

Α.154
ΧΟΝΔΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Φ. Αγαθαγγελίδης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Ε- Ανακοίνωση στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

Α. 155
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ
Α. Μπουτσιάδης, Ε. Παπαμιχαήλ, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Ε- Ανακοίνωση στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

Α.156
ΠΟΝΟΣ ΑΠΟ ΝΕΥΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΝΕΥΡΟΥ ΜΑΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Π. Γκιβίσης, Σ. Δάφτης, Λ. Κατρανίτσα, Γ. Πετσατώδης, Α. Χριστοδούλου

Ε- Ανακοίνωση στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

Α. 157
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΙΟΕΙΔΟΥΣ –REMIFENTANIL ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ε.Ασουχίδου, Ι. Μαρκάκης, Π. Ιωάννου, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Ε- Ανακοίνωση στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 7-10 Απριλίου 2010

A.158
ΕΠΙΦΥΣΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΟΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 15Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων ΕΕΧΟΤ.
Καβάλα 14-16 Μαίου 2010

Α.159
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 16ΟΚοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου.
Ιωάννινα 26-29 Αυγούστου 2010

Α.160
ΠΛΑΓΙΟΠΛΑΓΙΑ ΤΕΝΟΝΤΟΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PUL-VERTAFT ΣΕ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

Β. Τσιαμπά, J. Friden, Ι.Ιγνατιάδης, Α. Παπαλόης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 16Ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου.
Ιωάννινα 26-29 Αυγούστου 2010

A.161
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΝΟΝΤΟΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

Β. Τσιαμπά, J. Friden, Ι.Ιγνατιάδης, Α. Παπαλόης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α. 162
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Π. Γκιβίσης, Π.Συμεωνίδης, Δ.Δασκαλάκης, Δ. Κιτρίδης, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α.163
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD SAVER) ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΝ

Α.Χριστοδούλου, Λ. Κατρανίτσα, Π. Συμεωνίδης, Π. Γκιβίσης, Π. Αντωναράκος, Γ.Δημηνίκος

Ανακοινώθηκε στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α.164
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α.165
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ MAYO ΚΑΙ ΑΟ

Κ.Δίτσιος, Α. Μπουτσιάδης, Π. Γκιβίσης, Δ. Καράταγλης, Α. Καρτσιούνη, Α.Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α.166
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α.167
Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ

Π. Γκιβίσης, Β. Αλεξόπουλος, Π. Σαββίδης, Δ. Κιτρίδης, Ν. Λιάκος, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 66ο Πανελλήνιο ΟρΘοπαιδικό Συνέδριο,
Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2010

Α. 168
ΕΠΙΠΛΕΓΕΜΕΝΑ (GUSTILO 3C) ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ Ή ΑΠΩΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στην Επιστημονική Ημερίδα «Νέα Δεδομένα για την Αντιμετώπιση των Ελλειμμάτων και Άτονων Ελκών των Κάτω Άκρων»
Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2010

Α. 169
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 8ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού.
Μέτσοβο, 28-31 Οκτωβρίου 2010