Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α. 120
ΟΞΕΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 14ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειεουργικής
Πάτρα, 10-13 Σεπτεμβρίου 2008

Α. 121
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 14ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειεουργικής
Πάτρα, 10-13 Σεπτεμβρίου 2008

Α. 122
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Λ. Κατρανίτσα, Π. Γκιβίσης, Ε. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδκό Συνέδριο, ΕΕΧΟΤ
Αθήνα 7-11 Οκτωμβρίου 2008

Παρουσιάζουμε τα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα από την εφαρμογή μίας καινούριας τεχνικής για την διόρθωση σοβαρών μορφών σκολιώσεων που συνδυάζει την ταυτόχρονη χρήση 3 ράβδων διόρθωσης και διαυχενικών βιδών. Από το 2000 έως το 2007 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 8 ασθενείς με μεγάλου βαθμού σκολίωση (ο μέσος όρος της γωνίας Cobb ήταν 100ο στην κύρια καμπύλη και 64ο στην αντιρροπιστική, ενώ το ποσοστό διόρθωσης στις ακτινογραφίες πλάγιας κάμψης περιοριζόταν στο 13,19% και 38,47% αντίστοιχα). Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 22.42 έτη. Η χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει την ευρεία αφαίρεση των οπίσθιων σπονδυλικών αρθρώσεων και συνδεσμικών στοιχείων της Σ.Σ. Ακολούθως στο στάδιο της διόρθωσης αρχικά τοποθετείται μία κοντή ράβδος στο κοίλο της μέγιστης παραμόρφωσης η οποία προκαλεί διάταση διορθώνοντας σε σημαντικό βαθμό την κύρια δύσκαμπτη καμπύλη, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η τυπική τοποθέτηση των ράβδων διόρθωσης σε όλη την έκταση της παραμόρφωσης και περαιτέρω αποκατάσταση της παραμόρφωσης με ανάλογους χειρισμούς. Στους περισσότερους ασθενείς υπήρχε ταυτόχρονη νευρο-παρακολούθηση. Ο μέσος χρόνος μτχ παρακολούθησης ήταν 51 μήνες (12 έως 90 μήνες) Σε κανέναν από τους 8 ασθενείς δεν εμφανίστηκαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.. Μετεγχειρητικά ο μέσος όρος της γωνίας Cobb βελτιώθηκε στις 50.33ο (διόρθωση 50,44%) στην κύρια καμπύλη και 21.71ο (διόρθωση 61.26%)στην αντιρροπιστική. Η λειτουργική αποκατάσταση και η ικανοποίηση των ασθενών ήταν εξαιρετική στο τελικό follow-up.Η συνδυασμένη χρήση 3 ράβδων διόρθωσης κατά την χειρουργική αποκατάσταση μεγάλων και δύσκαμπτων σκολιώσεων είναι ασφαλής και επιτυγχάνει παρόμοια ή και καλύτερα ποσοστά διόρθωσης με άλλες τεχνικές. Ωστόσο, δεν απαιτείται η πρόσθια προσπέλαση για την κινητοποίηση της Σ.Σ με την επακόλουθη μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς.

Α. 123
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ MASON I

Δίτσιος Κ., Σταυρίδης Σ., Γκιβίσης Π., Σαββίδης Π., Κεφαλάς Β., Χριστοδούλου Α.

Έκθεμα στο 64ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνική Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ),
Αθήνα, 7-11 Οκτωμβρίου 2008

Σκοπός της μελέτης: Η μελέτη της επίδρασης που έχει στην ενδαρθρική πίεση η παροχέτευση του αιματώματος μετά από απαρεκτόπιστα κατάγματα κεφαλής κερκίδος τύπου Mason I, καθώς και το κλινικό αποτέλεσμα αυτής.
Υλικό και μέθοδος: 8 ασθενείς (5 άνδρες και 3 γυναίκες, ηλικίας 23 έως 47 ετών) που προσήλθαν στα Τ.Ε.Π. μετά από κάκωση αγκώνα. Oι ασθενείς, κατόπιν ακτινολογικού ελέγχου που ανέδειξε κάταγμα κεφαλής κερκίδος τύπου Mason I, υποβλήθηκαν σε παρακέντηση του αιματώματος. Προηγήθηκε μέτρηση της ενδαρθρικής πίεσης με χρήση της συσκευής μέτρησης ενδοδιαμερισματικής πίεσης της Stryker. Aκολούθησε αναρρόφηση του αιματώματος και νέα μέτρηση της ενδαρθρικής πίεσης, πάντα χωρίς μετακίνηση της βελόνας. Τελικά τοποθετήθηκε βραχιονοπηχεοκαρπικός νάρθηκας για 8-10 ημέρες και συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε μεταξύ άλλων αξιολόγηση του πόνου πριν και μετά την παροχέτευση του αιματώματος με χρήση αναλογικής δεκαβάθμιας κλίμακας.
Αποτελέσματα: Η ενδαρθρική πίεση του αγκώνα πριν την παροχέτευση του αιματώματος κυμαινόταν από 51 mmHg έως 120 mmHg (μ.ο. 85,4 mmHg), ενώ μετά την παροχέτευση ήταν από 9 mmHg έως 25 mmHg (μ.ο. 16,4 mmHg). Η ποσότητα αίματος που αναρροφήθηκε ήταν κατά μέσο όρο 2,8 ml (από 1 ml έως 4.5 ml). Tέλος οι ασθενείς ανέφεραν μείωση του πόνου από 5,2 (4 έως 8) πριν σε 2,4 (1 έως 4) μετά την παροχέτευση του αιματώματος
Συμπέρασμα: Η δημιουργία ενδαρθρικού αιματώματος στον αγκώνα μετά από απαρεκτόπιστα κατάγματα κεφαλής κερκίδος τύπου Mason I οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ενδαρθρικής πίεσης που συνοδεύεται από έντονο πόνο. Η παροχέτευση του αιματώματος επιφέρει άμεση πτώση της πίεσης με συνοδό ανακούφιση του ασθενούς.

Α. 124
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Α. 125
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΜΗΝΟΕΙΔΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ , ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Α. 126
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΟΞΕΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩ Κ/Ω

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Α. 127
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Μ. Ζωγραφάκη, Π. Αντωναράκος, Ε. Μπαλαμπανίδου, Α. Μπουτσιάδης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου,

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Χαλκιδική 25-27 Οκτωβρίου 2008

Η αξιολόγηση της χρήσης των προκλητών δυναμικών στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης στην Ορθοπεδική Κλινική του Γ.Π.Θ. «Γ. Παπανικολάου». : Η μελέτη διενεργήθηκε για χρονικό διάστημα 18 μηνών και περιλάμβανε 82 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διάφορες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων αυτών διενεργήθηκε διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με τη χρήση προκλητών δυναμικών (αισθητικών και δυναμικών) και αναλύθηκαν τα δεδομένα που αφορούσαν στην προ- και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών αυτών. Προκλητά δυναμικά διενεργήθηκαν σε 82 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις της αυχενικής (11), της θωρακικής (28), της οσφυϊκής (41) και της ιερής (2) μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Σε δυο περιπτώσεις (2,44%) δεν υπήρχαν επαρκείς καταγραφές στην αρχή του χειρουργείου. Διεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά, αλλά σε 13 ασθενείς (15,85%) παρατηρήθηκαν αλλαγές στα κινητικά προκλητά δυναμικά, οι οποίες και συνοδεύτηκαν σε 11 ασθενείς (13,41%) από μεταβολές στην κλινική εικόνα τους μετεγχειρητικά. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καταξιωθεί η χρήση των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών, ως μέθοδος διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ωστόσο το βέλτιστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα διασφαλίζεται με το συνδυασμό τους με τα κινητικά προκλητά δυναμικά

Α. 128
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου
Θεσσαλονίκη, 6-8 Νοεμβίου 2008

Α. 129
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε 22Ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Θεσσαλονίκη, 6-9 Νοεμβρίου 2008

Α. 130
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο Πρόγραμμα 1ου εντατικού διημέρου του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Αθήνα, 14-15 Νοεμβρίου 2008

Α. 131
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Β. Τσιαμπά, Π. Γκιβίσης, Χ. Δημητρίου, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Ορθοπαιδικής Έρευνας
Πειραιάς, 28-30 Νοεμβρίου 2008

Α. 132
ΔΥΣΚΑΜΨΙΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΙΚΝΩΤΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στην Κοινή Επιστημονική Ημερίδα :
A) Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης
B) Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2009

A.133
LOCKING PLATES

P.GIVISSIS

Lecture given at the AO Course “Management of Common Periarticular Fractures”

Patras, Greece, 13-14 February 2009

A.134
CLINICAL APPLICATION IN LIMB RECONSTRUCTION CASE PRESENATION WORKSHOP

P.GIVISSIS

Case presentation at the 3rd International Course of Experimental Vascularised Flaps Dissection in living tissues with clinical applications in limbs reconstruction

Attica, Greece, 18-21 February 2009

Α. 135
ΒΛΑΒΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στην 7η Αρθροσκοπική Ημερίδα του 424 Γ.Σ.Ν.Ε
Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2009

A.136
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΟΑ ΤΩΝ ΦΦΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 4ο Σεμινάριο «Εξελίξεις στη θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας»

Θεσσαλονίκη, 2-4 Απριλίου 2009

Α.137
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στην Ημερίδα «Διαταραχές στη λειτουργία της Κοταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ)»

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2009

Α.138
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας Θράκης

Θεσσαλονίκη, 22-25 Απριλίου 2009

A.139
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Π.ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης»,

Χερσόνησος, Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009

Α.140
ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Συμμετοχή στο συμπόσιο του 15ου Ετήσιου Κοινού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Aegean Pearl, 21-28 Αυγούστου 2009