Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύνολο Αναφορών : 277
h-Index = 8
g-Index = 15
hc-Index = 7

——————————————————–

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
CITATION INTEX

1η ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1.4:

THE EPIDEMIOLOGY OF HIP FRACTURES IN THE COUNTY OF THESSALONIKI 1976-1986 (a polycentric study)

G. Kapetanos, Gr. Venetsanakis, P. Givissis, Chr. Dimitriou, K. Zographos, P. Symeonides

Acta Orthop. Hell. 40: 77, 1989

Citations: 1

2η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.1:

BLATT’S CAPSULODESIS FOR CHRONIC SCAPHOLUNATE DISSOCIATION

Deshmukh S.C., Givissis P., Belloso D., Stanley J.K., Trail I.A.

Journal of Hand Surgery , (2) 215-220, 1999

Citations: 54

3η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.2:

WILSON OSTEOTOMY STABILIZED BY MEANS OF INTERNA FIXATION FOR THE TREATMENT OF HALLUX VALGUS

Givissis P., Karataglis D., Christodoulou A., Terzidis I.,
Pournaras J.

Acta Orthop Belg 2004 Feb, Vol. 70(1) pp. 57-63

Citations: 1

4η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.3:

THE APPEARANCE OF KISSING CONTUSION IN THE ACUTELY INJURED KNEE IN THE ATHLETES

I.P. Terzidis, A.G. Christodoulou, A.L. Ploumis, S.R. Metsovitis, M. Koimtzis P. Givissis

British Journal of Sports Medicine 2004, Vol. (5), pp. 592-596

Citations: 23

5η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.4:

FIXATION OF DISTAL TIBIAL FRACTURES WITH INTAARTICULAR EXTENSION USING DOUBLE OVERLAPPING PLATES

Christodoulou A., Ploumis A., Terzidis I., Givissis P., Hatzokos I., Pournaras J.

Orthopedics 2004 Nov. Vol. 27 (11), pp. 1155-1158

Citations: 3

6η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.5:

LACERATION OF TIBIALIS ANTERIOR TENDON COMPLICATING A CLOSED TIBIAL FRACTURE : A CASE REPORT

Givissis P., Christodoulou A., Karataglis D., Terzidis I., Pournaras J.

J Foot Ankle Surg. 2004 Nov-Dec, Vol. 43 (6), pp. 426- 429

Citations: 3

7η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.6:

FRACTURE CALLUS ENGULFING A PERIPHERAL NERVE DOES NOT AFFECT ITS FUNCTION: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RABBITS

Cristodoulou A., Givissis P., Mavromatis I., Karkavelas G., Pournaras J.

Clin. Orthop. Relat. Res. 2005 April, Vol. (433), pp. 195-204

Citations: 1

8η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.7:

SURVIVORSHIP OF THE SOUTER – STRATHCLYDE ELBOW REPLACEMENT IN THE YOUNG INFLAMMATORY ARTHRITIS ELBOW

S.C. Talwalkar, P.K. Givissis, I.A. Trail, D. Nuttall, J.K. Stanley

Journal of Bone and Joint Surgery 2005, Series B, (7), PP. 946-949

Citations : 11

9η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.8:

OPEN TRAUMATIC AVULSION OF THE FLEXOR POLLICIS LONGUS TENDON FROM THE MUSCULOTENDINOUS AREA: A CASE REPORT

Givissis P., Karataglis D., Christodoulou A., Terzidis I.,
Pournaras J.

J Hand Surg (Am) 2005 July, Vol. 30(4), pp. 850- 853

Citations : 3

10η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.9:

PERCUTANEOUS HARLOW WOOD NEEDLE BIOPSY OF THE SPINE: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 238 SPINE LESIONS.

Christodoulou A., Zidrou C., Savvidou O.D., Givissis P., Apostolou T.,Mayrogenis A.F., Papagelopoulos P.J.,Pournaras J.

Orthopedics 2005 Aug., Vol. 28(8), pp. 784-789

Citations : 14

11η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.10:

TREATMENT OF TUBERCULOUS SPONDYLITIS WITH ANTERIOR STABILIZATION AND TITANIUM CAGE

A. Christodoulou, P.Givissis, D. Karataglis, P.D. Symeonidis, J. Pournaras

Clinical Orthopaedics and Related Research 2006, Vol. (444), pp. 60-65

Citations: 53

12η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.11:

REDUCTION OF POSTOPERATIVE SPINAL INFECTIONS BASED ON AN ETIOLOGIC PROTOCOL

Cristodoulou A.G., Givissis P., Symeonidis P.D., Karataglis D.,
Pournaras J.

Clin. Orthop. Relat. Res. 2006 Mar, Vol. 444,
pp. 107-113

Citations: 20

13η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.12:

NEGLECTED TRANS-SCAPHOID TRANS-STYLOID VOLAR DISLOCATION OF THE LUNATE . LATE RESULT FOLLOWING OPEN REDUCTION AND K-WIRE FIXATION.

Givissis P., Christodoulou A., Chalidis B., Pournaras J.

J Bone J Surg. Br. 2006 May, Vol. 88(5), pp. 676-680

Citations: 8

14η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.13:

MENISCAL TEAR CHARACTERISTICS IN YOUNG ATHLETES WITH A STABLE KNEE

Terzidis I.P., Christodoulou A., Ploumis A., Givissis P., Natsis K., Koimtzis M.

AM J Sports Med 2006 July, Vol. 34(7), pp. 1170-1175.

Citations: 23

 

15η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.14:

SOFT-TISSUE MYOEPITHELIOMA OF THE HYPOTHENAR REGION: A CASE REPORT.

Pilavaki M, Givissis P, Tzarou V, Palladas P, Pournaras J.

J Hand Surg [Am]. 2007 May-Jun;32(5):674-6

Citations: 5

16η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.15:

PSEUDOANEURYSM OF THE POPLITEAL ARTERY COMPLICATED BY PERONEAL MONONEUROPATHY IN A 4 YEAR-OLD CHILD: A CASE REPORT

Megalopoulos A., Vasiliadis K., Siminas S., Givissis P.,Vargiami E., Zafeiriou D., Botsios D., Betsis D.

Surgery Today; Surg Today (2007) 37:798–801

Citations:0

17η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.16:

PULSATILE BLEEDING DURING CLOSED VERTEBRAL BIOPSY

A Christodoulou, E Samoladas, P Givissis, J Pournaras.

Acta Orthop Belg. 2007, N° 6 (Vol 73/6) p.778-779

Citations:0

18η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.17:

LATE RESULTS OF ABSORBABLE PIN FIXATION IN THE TREATMENT OF RADIAL HEAD FRACTURES

Givissis PK, Symeonidis PD, Ditsios KT, Dionellis PS, Christodoulou AG.

Clin Orthop Relat Res. 2008 May;466(5):1217-24

Citations: 23

19η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.18:

INTERPOSITION ARTHROPLASTY OF THE FIRST MTP JOINT WITH A FASCIA LATA ALLOGRAFT.

P Givissis, P Symeonidis , A Christodoulou , J Pournaras

J Am Podiatr Med Assoc. 2008 Mar-Apr;98(2):160-3. Review.

Citations: 4

20η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.19:

SUCTION DURING ORTHOPAEDIC SURGERY. HOW SAFE IS THE SUCTION TIP?

Givissis P, Karataglis D, Antonarakos P, Symeonidis PD, Christodoulou A.

Acta Orthop Belg. 2008 Aug;74(4):531-3

Citations: 1

21η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.20:

OSTEOCHONDRITIS DISSECANS OF THE KNEE, STAGE 3 – MRI FINDINGS

Vafiadis E, Papachristodoulou A, Bismpa K, Pilavaki M, Givissis P, Palladas P.

Eurorad, 2009 Jan.

Citations: 0

22η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.21:

ESTABLISHMENT OF AN ANIMAL MODEL FOR WALDENSTRÖM’S MACROGLOBULINEMIA.

A. Tsingotjidou, C. Emmanouilides, E. Siotou, T. Poutahidis,
A. Xagorari, P. Loukopoulos, D.Sotiropoulos, C. Bekiari,
M. Doulmperis, P.Givissis, A.Fassas, A.Anagnostopoulos.

Exp Hematol. 2009 Apr;37(4):469-76

Citations: 2

23η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.22:

MID-TERM RESULTS OF HYDROXYAPATITE-COATED THREADED CUP IMPLANTED WITHOUT SUPPLEMENTARY SUPPORTING SCREWS.

Trapotsis SJ, Petsatodis GE, Antonarakos PD, Givissis PK, Christodoulou AG, Pournaras JD.

Hip Int. 2009 Apr-Jun;19(2):102-8.

Citations: 0

24η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.23:

MANAGEMENT OF POSTTRAUMATIC ARTHRITIS OF THE WRIST WITH RADIOLUNATE FUSIOM ENHANCED WITH A SLIDING AUTOGRAFT. A CASE REPORT AND DESCRIPTION OF A TECHNIQUE.

P. Givissis, P. Antonarakos, E. Vafiades, A. Christodoulou

Tech Hand Up Extrem Surg. 2009 Jun;13(2):90-3. Review.

Citations: 2

25η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.24:

ABUSE OF GROWTH HORMONE INCREASES THE RISK OF PERSISTENT DE QUERVAIN TENOSYNOVITIS.

Τ. Pagonis, K. Ditsios, P.Givissis, A. Pagonis, A. Christodoulou.

Am J Sports Med. 2009 Nov;37(11):2228-33.

Citations: 2

26η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.25:

ONE-STAGE THUMB LENGTHENING WITH USE OF AN OSTEOCUTANEOUS 2ND METACARPAL FLAP.

Givissis P, Stavridis SI, Ditsios K, Christodoulou A.

Strategies Trauma Limb Reconstr. 2009 Nov 26

Citations: 3

27η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.26:

ELECTRONIC LETTER PUBLISHED

THE SITE OF SCIATIC NERVE PRESSURE

Panagiotis K. GIvissis, Stavros I Stavridis, Anastasios G. Christodoulou.

Δημοσιεύθηκε στο J Bone Surg. Br. 2009 Dec, Vol. 91-B(2), pp. 253-257

Citations:0

28η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.27:

OPERATIVE STABILIZATION OF SKELETAL CHEST INJURIES SECONDARY TO CARDIOPULMONARY RESUSCITATION IN A CARDIAC SURGICAL PATIENT.

Ananiadou O, Karaiskos T, Givissis P, Drossos G.

Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Mar;10(3):478-80

Citations:0

29η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.28:

ISOLATED INJURY OF THE POSTERIOR INTEROSSEOUS NERVE COMPICATING A DEEP LASERATION OF THE PROXIMAL FOREARM DORSOLATERAL MUCLES. A CASE REPORT.

P Givissis, S Stavridis, K Ditsios, A Christodoulou

J Trauma. 2009 Dec;67(6):E194-6

Citations: 1

30η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.29:

CONDYLAR BUTTRESS PLATE VERSUS FIXED ANGLE CONDYLAR BLADE PLATE VERSUS DYNAMIC CONDYLAR SCREW FOR SUPRACONDYLAR INTRA-ARTICULAR DISTAL FEMORAL FRACTURES.

Petsatodis G, Chatzisymeon A, Antonarakos P, Givissis P, Papadopoulos P, Christodoulou A.

J Orthop Surg (Hong Kong). 2010 Apr;18(1):35-8.

Citations: 5

31η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.30:

SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS SUPPRESSION DUE TO REMIFENTANIL DURING SPINAL OPERATIONS; A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY.

Asouhidou I, Katsaridis V, Vaidis G, Ioannou P, Givissis P, Christodoulou A, Georgiadis G.

Scoliosis. 2010 May 12;5:8.

Citations: 0

32η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.31:

DELAYED FOREIGN-BODY REACTION TO ABSORBABLE IMPLANTS IN METACARPAL FRACTURE TREATMENT.

Givissis PK, Stavridis SI, Papagelopoulos PJ, Antonarakos PD, Christodoulou AG.

Clin Orthop Relat Res. 2010 Dec;468(12):3377-83.

Citations: 7

 

33η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.32:

ΙMPROVED CORTICOSTEROID TREATMENT OF RECALCITRANT DE QUERVAIN TENOSYNOVITIS WITH A NOVEL 4-POINT INJECTION TECHNIQUE.

Pagonis T, Ditsios K, Toli P, Givissis P, Christodoulou A.

Am J Sports Med. 2011 Feb;39(2):398-403. Epub 2010 Nov 3.

Citations: 2

34η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.33:

Knee joint effusion following ipsilateral hip surgery.

Christodoulou AG, Givissis P, Antonarakos PD, Petsatodis GE, Hatzokos I, Pournaras JD.

J Orthop Surg (Hong Kong). 2010 Dec;18(3):309-11.

Citations: 0

35η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.34:

LETTER TO THE EDITOR

IMPROVED CORTICOSTEROID TREATMENT OF RECALCITRANT DE QUERVAIN TENOSYNOVITIS WITH A NOVEL 4-POINT INJECTION TECHNIQUE.

Karsten Knobloch, Thomas A.Pagonis, Konstantinos Ditsios, Paraskevi Toli, Panagiotis Givissis, Anastasios Christodoulou.

Am J Sports Med. 2011 Feb 7; 39(2):NP1

Citations: 0

36η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.35:

THE EFFECT OF STEROID-ABUSE ON ANATOMIC REINSERTION OF RUPTURED DISTAL BICEPS BRACHII TENDON.

Pagonis T, Givissis P, Ditsios K, Pagonis A, Petsatodis G, Christodoulou A.

Injury. 2011 Apr 8.

Citations: 0

37η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.36:

OSTEOPOROSIS ONSET DIFFERENCES BETWEEN RURAL AND METROPOLITAN POPULATIONS: CORRELATION TO FRACTURE TYPE, SEVERITY, AND TREATMENT EFFICACY.

Pagonis T, Givissis P, Pagonis A, Petsatodis G, Christodoulou A.

J Bone Miner Metab. 2011 Jun 14.

Citations: 0

38η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.37:

COMPLICATIONS ARISING FROM A MISDIAGNOSED GIANT
LIPOMA OF THE HAND AND PALM: A CASE REPORT

Thomas Pagonis, Panagiotis Givissis and Anastasios Christodoulou.

J Med Case Rep. 2011 Nov

Citations: 2

39η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.38:

STRUCTURAL AND MECHANICAL INTEGRITY OF TENDON-TO-TENDON ATTACHMENTS USED IN UPPER LIMB TENDON TRANSFER SURGERY

Vassiliki A. Tsiampa, Ioannis Ignatiadis, Apostolos Papalois, Panayiotis Givissis, Anastasios Christodoulou, Jan Fridén.

J Plast Surg Hand Surg, 05/23/12012
Citations: 0

40η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.39:

CHONDROBLASTOMA OF THE FEMORAL HEAD DISRUPTING THE ARTICULAR CARTILAGE. DESCRIPTION OF A NOVEL SURGICAL TECHNIQUE.

Panagiotis Givissis, Filon Agathangelidis, Evangelos Christodoulou, Anastasios Christodoulou.

Acta Orthop. Belg., 2012

Citations: 0

41η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.40:

FLOATING ELBOW INJURIES IN ADULTS: PROGNOSTIC FACTORS AFFECTING CLINICAL OUTCOMES.

Konstantinos Ditsios, MD, PhD, Achilleas Boutsiadis, MD,
Pericles Papadopoulos, MD, PhD, Dimitrios Karataglis, MD, PhD,
Panagiotis Givissis, MD, PhD, Ippokratis Hatzokos, MD, PhD,
Anastasios Christodoulou, MD, PhD

Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2013

Citations: 0

42η ΕΡΓΑΣΙΑ Δ1.41:

PERIOPERATIVE VARIATIONS OF THE INTRACOMPARTMENTAL PRESSURES OF THE PARASPINAL MUSCLES

Symeonidis, Panagiotis D. MD, PhD; Givissis, Panagiotis MD, PhD; Christodoulou, Evangelos MD, PhD; Chatzokos, Ippokratis MD, PhD; Christodoulou, Anastasios G. MD

Journal of Spinal Disorders & Techniques, 2013

Citations: 0