Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

2006 Συμβολή στην εκπόνηση της εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Α. Χύτα, ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

2007 Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κ. Ε. Καραδήμα, ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

2008 Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Συμεωνίδη, ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

2009 Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κ. Μαργαρίτη Κύρκου, ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

2010 Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κ.Δημήτριου Τσατσαλή, ως μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

2010 Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κ. Ευθύμιου Σαμολαδά, ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

—————————————————–

 

Υπό εκπόνηση διατριβές:

Τσιαμπά Βασιλική. «Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη νέας μεθόδου τενοντοσυρραφής σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες για τενοντομεταφορές άνω άκρου.» Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ως Επιβλέπων Καθηγητής.

Χριστοδούλου Ευάγγελος. «Εμβιομηχανική μελέτη ex-vivo διαυχενικών κοχλιών μετά από in-vivo καταπόνηση σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για κάταγμα σπονδυλικής στήλης.» Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ως Επιβλέπων Καθηγητής.

Σαββίδης Παναγιώτης. «Η φλεγμονώδης αντίδραση που προκαλείται από τα σύγχρονα βιοαπορροφήσιμα υλικά ως πιθανός παράγοντας περιορισμού της λοίμωξης στο σημείο εμφύτευσης.» Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ως Επιβλέπων Καθηγητής.

Χύτας Αναστάσιος. «Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής έντασης στην αντιμετώπιση λοίμωξης στην περιοχή εμφύτευσης μεταλλικών βελόνων οστεοσύνθεσης. Πειραματική μελέτη σε επίμυες». Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Παγώνης Θωμάς. «Η επίδραση του μεθυλ-σουλφονυλ-μεθανίου στην χονδρογένεση σε κυτταρικό επίπεδο (in vitro)». Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Κατρανίτσα Λαμπρινή. «Περιεγχειριτική διαχείριση αίματος στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης». Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ως Επιβλέπων Καθηγητήs.