Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

Παναγιώτης Γκιβίσης
Ορθοπαιδικός

1985 – 1989: Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

1991 – 2003: Επιμελητής Ορθοπαιδικής
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

2003 : Λέκτορας Ορθοπαιδικής,
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

2008: Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική ,Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

2011: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής,
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Π.Θ
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

2014: Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Α’ Ορθοπαιδική κλινική, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

2018: Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής κλινικής, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

Πτυχία – Τίτλοι

1982: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
1990: Tίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
1992: Διδακτορική Διατριβή Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Υποτροφίες

1989: Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Πρώτος σε εξετάσεις για συμμετοχή  σε ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

1998: Υποτροφία ‘’METHODIST

Της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).

Μετεκπαίδευση στο Νοσοκομείο Methodist του Houston, USA.

Μετεκπαίδευση

1. 1990. Queens Medical Centre, Nottingham, England.
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Queens Medical Centre Nottingham (Teaching Hospital),

2. 1991. Harlow  Wood Hospital, Nottingham, England.
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Harlow  Wood Hospital (Teaching Hospital)

3. 1992. Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswesty, England.
Έμμισθος Επιμελητής (Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital (Teaching Hospital)

4. 1994. Wrightington Hospital, Wigan, England.
Επίτιμος  Επιμελητής (Honorary Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου (Teaching Hospital)

5. 1995, 1996. Wrightington Hospital, Wigan, England
Κλινικός Ερευνητής (Research Fellow) Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου.

6. 1998. Methodist Hospital, Houston, Texas, USA
Continuing Professional Development Program (Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής εξέλιξης)

7. 2015. Swiss Paraplegic Center, Nottwil, Switzerland.
Μετεκπαίδευση σε Τενοντομεταθέσεις  Άνω Άκρου ασθενών με κακώσεις σπονδυλικής στήλης.