Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

2003 – 2004 ( β’ εξάμηνο). Διδάσκων στο μάθημα επιλογής: «ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ».

2005 – 2006. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής της Διπλωματικής Εργασίας «Η επίδραση του ανοδικού συνεχούς ρεύματος σε σχέση με το καθοδικό στην πώρωση των καταγμάτων. Μελέτη σε επίμυες.» του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Α. Χύτα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»

2006 – 2013 ( γ’ εξάμηνο). Συντονιστής και Διδάσκων στο μάθημα επιλογής:
«ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ»