Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1989, Απρίλιος: Yπότροφος Ι.Κ.Υ. μετά την πρώτευση σε εξετάσεις για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών. Η υποτροφία χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
1989, Νοέμβριος: Aπόκτηση διπλώματος Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών μετά από εξετάσεις.
2012, Νοέμβριος: Συμμετοχή στο Expert Panel της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης – Νόσος Dupuytren. Μια μελέτη του κόστους θεραπείας στην Ελλάδα.
2013, Ιανουάριος: Ανάληψη καθηκόντων Προέδρου Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου.