Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Α. 170
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 5Ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου.
Θεσσαλονίκη, 19-20 Νοεμβρίου 2010

Α.171
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στην Επιστημονική Συγκέντωση της Β΄Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2010

Α.172
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 3ο Συνέδριο Αθλητικών Κακώσεν «Αθλητικές κακώσεις στα χειμερινά αθλήματα». 3η Πανελλήνια Διαμερισματική Ημερίδα Ορθοπαιδικής Νοσηλευτικής «Νοσηλευτικός προσανατολισμος στις αθλητικές κακώσεις»
Αγ. Αθανάσιος Πέλλας, 3-5 Νοεμβρίου 2010

 

Α. 173
ΑΡΧΕΣ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Δ.Π.Θ.
Αλεξανδρούπολη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Α. 174
ΔΙΑΤΟΜΗ Η ΡΗΞΗ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ
Χαλκιδική, 29 Απριλίου-1 Μαϊου 2011

Α. 175
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Κ ατρανίτσα Λ., Αποστόλου Θ., Π. Γκιβίσης., Ε. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ
Χαλκιδική, 29 Απριλίου-1 Μαϊου 2011

Α. 176
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΕΙΡΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Π. Αντωναράκος. Λ. Κατρανίτσα, Π. Γκιβίσης, Ε. Χριστοδούλου, Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ
Χαλκιδική, 29 Απριλίου-1 Μαϊου 2011

Α. 177
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 67Ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου 2011

Α.178
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ- ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 67Ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου 2011

Α. 179
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη στο 9ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού.
Μέτσοβο, 27-30 Οκτωβρίου 2011

Α.180
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη που δόθηκε στο 31Ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ
Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2012

A.181
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη στο 10ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού.
Ιωάννινα, 25-27 Οκτωβρίου 2012

Α. 182
ΟΞΕΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Π. ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Διάλεξη στο 18Ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου.
Θεσσαλονίκη, 8-10 Νοεμβρίου 2012