Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕΜΑΘ, 1996-1997.
2. Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕΜΑΘ 1998-1999.
3. Εκπρόσωπος Βορείου Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΧΟΤ 1996.
4. Μέλος επιτροπής προγράμματος προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ
5. Μέλος γενικής συνέλευσης Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ ακαδημαϊκού έτους 2005-2006
6. Μέλος της “Επιτροπής Μελέτης – Προεργασίας Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Ιατρικού Ινστιτούτου”.
7. Μέλος της “Επιτροπής Ινστιτούτου Βιοιατρικών & Βιομοριακών Ερευνών» (Ι.Β.Β.Ε.)
8. Μέλος γενικής συνέλευσης Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ ακαδημαϊκού έτους 2010-2011
9. Μέλος γενικής συνέλευσης Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ ακαδημαϊκού έτους 2011-2012