Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Συγγραφή κεφαλαίων στο βιβλίο «Ορθοπαιδική Χειρουργική» του καθ. Ιωάννη Πουρνάρα .
2. Συγγραφή κεφαλαίων στο υπό έκδοση βιβλίο “Flaps in Limb Reconsrtuction. Anatomy, Technique, Technology & Controversies”