Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1987 – 1989

Συμμετοχή σε ερευνητική πειραματική εργασία σε κονίκλους, με επικεφαλής τον τότε Επίκουρο Καθηγητή κ. Χ. Δημητρίου, με θέμα την επίδραση της επαναλαμβανόμενης διατομής του περιοστέου στην ανάπτυξη των μακρών οστών . Η έρευνα διεξήχθη στο Πειραματικό εργαστήριο της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ., Διευθ. ο Καθηγ. Π.Συμεωνίδης . Το εργαστήριο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Γεν. Νοσ. “Γ. Παπανικολάου” Συμμετείχαν στην έρευνα οι κ. κ. Γ.Καπετάνος, Π.Γκιβίσης, Φ.Σάϊεχ, Β.Τζάρου , Παν. Συμεωνίδης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν στο Παρίσι στο 10 Ευρωπαϊκό Ορθοπαιδικό Συνέδριο (ΕFFORT) και ευρεία περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Bone and Joint Surgery.

1988 – 1990 Συμμετοχή σε ερευνητική εργαστηριακή εργασία με θέμα τις μεταβολές των ενζύμων του αίματος CPK και LDH μετά από Ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Επικεφαλής της εργασίας ο τότε Επίκουρος Καθηγητής κ. Χ.Δημητρίου. Συμμετέχοντες οι κ.κ. Γ. Καπετάνος, Π. Γκιβίσης, Φ. Σάιεχ, Ζ. Τσιταμίδου, Α. Παπαιωαννου, Ν. Χαμουρατίδης, Π. Συμεωνίδης.
Η μελέτη αυτή ανακοινώθηκε στο Κοινό Ελληνοβρετανικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο (Ρόδος 1989) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Ορθοπαιδική”.

1989 – 1991 Συμμετοχή στην ερευνητική πειραματική εργασία σε κονίκλους “ Η αντίδραση του οστού στο ακρυλικό τσιμέντο και το πολυαιθυλένιο”. Επικεφαλής της εργασίας ο Καθηγητής κ. Ι. Πουρνάρας και συμμετέχοντες οι κ.κ. : Καθ. Παν. Συμεωνίδης, Γ.Καρκαβέλας, Α. Χριστοδούλου, Π. Γκιβίσης, Ν. Πάνου. Η έρευνα διεξήχθη στο Πειραματικό Εργαστήριο της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Το εργαστήριο στεγάζεται στο Πέτρινο Κτίριο του Γεν. Νοσ. “Γ.Παπανικολάου”.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο Ελληνο-Γαλλικό Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής (Χαλκιδική 1991) και δημοσιεύθηκαν στο ACTA ORTHOPAIDICA HELLENICA.

1989-1992 Συμμετοχή και εκτέλεση πειραματικής εργασίας σε κονίκλους με σκοπό την διερεύνηση της λειτουργίας περιφερικού νεύρου παγιδευμένου σε οστικό πώρο. Η σύλληψη της ιδέας ανήκει στον Καθηγητή κ. Α. Χριστοδούλου και η εφαρμογή της στους: Α. Χριστοδούλου, Π. Γκιβίση Ι. Μαυρομάτη και Γ.Καρκαβέλα.
Η εργασία αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής η οποία εγκρίθηκε το 1992 με βαθμό “Αριστα”.
Η έρευνα διεξήχθη στο πειραματικό εργαστήριο της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις του Γεν. Νοσοκ. “Γ.Παπανικολάου”, στο εργαστήριο Νευροφυσιολογίας της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής στο Νοσ. ΑΧΕΠΑ, και στην Εδρα Παθολογοανατομίας του Α.Π.Θ.
Δημοσιεύθηκε στο Clin. Orthop. Relat. Res. 2005 April, Vol. (433), pp. 195-204 με τον ακόλουθο τίτλο «FRACTURE CALLUS ENGULFING A PERIPHERAL NERVE DOES NOT AFFECT ITS FUNCTION: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RABBITS» Cristodoulou A., Givissis P., Mavromatis I., Karkavelas G., Pournaras J.

1992 – 2003 Εκτέλεση κοινωνικής έρευνας για τη ψυχολογική σχέση των ασθενών με τα ορθοπαιδικά υλικά, που εμφυτεύονται στο σώμα τους. Η ιδέα και η εφαρμογή της ανήκουν στον γράφοντα. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία συντάχθηκαν αρχικά με την βοήθεια κοινωνιολόγου και στη συνέχεια ψυχολόγων. Έγινε στατιστική έρευνα των απαντήσεων, καθώς και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ. (Πιερία 1993) & στο 4ο συνέδριο Σπετσών Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας με τον τίτλο «IMPLANTATION OF ORTHOPAEDIC MATERIALS: THE PATIENT’S COGNITION AND APPREHENSION. PRELIMINARY REPORT» P. Givissis, Chr. Hionidou, El. Heinz, J. Pournaras, Σπέτσες, 28 Μαίου – 1 Ιουνίου 2003.
Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής.

1999 – 2000 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης. Το θέμα ήταν η υποδόρια χορήγηση SR 90107A/ORG-31540 έναντι 40 mg Enoxaparin άπαξ ημερησίως για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της συμπτωματικής πνευμονικής εμβολής στη χειρουργική του κατάγματος του ισχίου. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Ι.Πουρνάρας και συμμετείχαν οι κ.κ. Γ.Καπετάνος και Π.Γκιβίσης, ενώ πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια των ειδικευομένων της κλινικής.
Λόγω της άψογης εκτέλεσης της έρευνας η Α΄Ορθοπαιδική Κλινική επελέγη ξανά για την δεύτερη φάση της διεθνούς αυτής έρευνας.
Η έρευνα έγινε με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Δ.Σ. του Γ.Ν. “Γ.Παπανικολάου”.

2001 – 2003 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης. Χρήση του fondaparinux sodium στην Καθημερινή Πράξη σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Μείζονα Ορθοπαιδική Επέμβαση των Κάτω Άκρων. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: C 88 43 : EXPERT. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Ι.Πουρνάρας και συμμετείχε ο κ. Π.Γκιβίσης,

2006 – 2007 Ερευνητικό πρωτόκολλο. Η επίδραση του ανοδικού συνεχούς ρεύματος σε σχέση με το καθοδικό στην πώρωση των καταγμάτων. Μελέτη σε επίμυες. Το πρωτόκολλο αποτελεί την βάση για την Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Α. Χύτα Τα πειράματα και η παρακολούθηση των επιμύων έγιναν από τους λέκτορες κ. Π. Γκιβίση, Α. Τσιγκοτζίδου, Δ. Καρπουσανίδου και τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Α. Χύτα. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής είναι: Γ. Καρκαβέλας, Μ. Αλμπάνη και Π. Γκιβίσης.

2006 – 2007 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος βαθμονόμησης με ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική ολική αρθροπλαστική γόνατος. DRI6243 – Μελέτη TREK1. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, ενώ επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Ι.Πουρνάρας και συμμετείχαν ο κ. Π. Γκιβίσης, Λ. Δαγλιλέλης με παράλληλη βοήθεια των ειδικευομένων της κλινικής.

2009 – 2009 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος βαθμονόμησης με ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική ολική αρθροπλαστική γόνατος. EFC10571 – Μελέτη SAVE KNEE. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, ενώ επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Αναστάσιος Χριστοδούλου και συμμετείχαν οι κ. Π.Γκιβίσης, Λ. Δαγλιλέλης, Ε. Μπαλαμπανίδου.

2009 – 2010 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος βαθμονόμησης με ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική ολική αρθροπλαστική γόνατος. EFC10571 – Μελέτη TREK2. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, ενώ επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Αναστάσιος Χριστοδούλου και συμμετείχαν οι κ. Π.Γκιβίσης, Λ. Δαγλιλέλης, Ε. Μπαλαμπανίδου.

2009 – 2009 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος βαθμονόμησης με ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική ολική αρθροπλαστική Ισχίου. EFC10571 – Μελέτη HIP 1. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, ενώ επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Αναστάσιος Χριστοδούλου και συμμετείχαν οι κ. Π.Γκιβίσης, Λ. Δαγλιλέλης, Ε. Μπαλαμπανίδου.

2009 – 2009 Εκτέλεση πολυκεντρικής, πολυεθνικής, τυχαιοποιημένης, διπλής – τυφλής συγκριτικής μελέτης, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη ανταπόκρισης στη δοσολογία του υποδορίως χορηγούμενου AVE5026 με ένα σκέλος βαθμονόμησης με ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κατάγματος ισχίου. EFC10571 – Μελέτη HIP 2. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, ενώ επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Καθηγητής Αναστάσιος Χριστοδούλου και συμμετείχαν οι κ. Π.Γκιβίσης, Λ. Δαγλιλέλης, Ε. Μπαλαμπανίδου.

2010 – Σήμερα Συμμετοχή σε πειραματική μελέτη με τίτλο «Η επίδραση του μεθυλ-σουλφονυλ-μεθανίου στην χονδρογένεση σε κυτταρικό επίπεδο (in vitro)» η οποία αποτελεί θέμα της διδακτορικής διατριβής του κ. Θωμά Παγώνη.

2010 – Σήμερα Επιβλέπων Καθηγητής στην πειραματική μελέτη με τίτλο
«Η φλεγμονώδης αντίδραση που προκαλείται από τα σύγχρονα βιοαπορροφήσιμα υλικά ως πιθανός παράγοντας περιορισμού της λοίμωξης στο σημείο εμφύτευσης.» η οποία αποτελεί θέμα της διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Σαββίδη.

2010 – Σήμερα Επιβλέπων Καθηγητής στην πειραματική μελέτη με τίτλο
«Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη νέας μεθόδου τενοντοσυρραφής σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες για τενοντομεταφορές άνω άκρου.» η οποία αποτελεί θέμα της διδακτορικής διατριβής της κ. Βασιλικής Τσιαμπά.

2010 – Σήμερα Συμμετοχή στην πειραματική μελέτη με τίτλο «Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής έντασης στην αντιμετώπιση λοίμωξης στην περιοχή εμφύτευσης μεταλλικών βελόνων οστεοσύνθεσης. Πειραματική μελέτη σε επίμυες» η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής του κ. Χύτα Αναστάσιου.

2011 – Σήμερα Συμμετοχή στην πειραματική μελέτη με τίτλο « Ανθρωπινο μοντελο αλλογενους μεταμοσχευσης αιμοποιητικων κυτταρων σε ξενιστη ανοσοκατεσταλμενο ποντικο nod-scid il2rgnull»
Συγγραφείς-Κέντρα προέλευσης:
Δ. Ζαχαράκη1, Ε. Σιώτου1, Ε. Αθανασίου1, Δ. Καρναμπατίδης2, Γ. Καγκάδης2, Μ. Καρυπίδου1, Κ. Κώττα1, Ζ. Μουστακουδάκη1, Μ. Σαμαλίδου1, Π. Γκιβίσης3, Α. Αναγνωστόπουλος1, Δ. Σωτηρόπουλος1
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό την προσομοίωση της αλλογενούς μεταμόσχευσης με τη χορήγηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ανθρώπου (δότης) σε οστικό μόσχευμα υγιούς ατόμου (λήπτης) εγκατεστημένο σε ανοσοκατεσταλμένο ποντικό

.