Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

α) Μετά την λήψη του πτυχίου Ιατρικής.

1. 13 Οκτ. 1983 έως 10 Ιουν. 1984 (10 μήνες)
Εφημερεύων Ιατρός στο 299 κινητό χειρουργικό Νοσοκομείο εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) Βέροιας, Δ/ντής Σ. Καστανάκης.

2. 27 Ιουλίου 1984 έως 27 Ιουλίου 1985 (12 μήνες)
Ειδικευόμενος βοηθός Γενικής Χειρουργικής Α΄Χειρουργικής Κλινικής 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, Δ/ντής Γ. Πολυράκης.

19 Νοεμβρίου 1985 έως 19 Νοεμβρίου 1988 (36 μήνες)
Ειδικευόμενος βοηθός Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Δ/ντής καθ. Π. Συμεωνίδης.

3. 19 Νοεμβρίου 1988 έως 19 Μαίου 1989 (6 μήνες)
Ειδικευόμενος βοηθός Πλαστικής Χειρουργικής, Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσ. “Γ.Γεννηματάς”, Δ/ντής Αν. Καθ. Κ. Μαντινάος.

4. 19 Μαίου 1989 έως 22 Νοεμβρίου 1989 (6 μήνες )
Ειδικευόμενος βοηθός Θωρακοχειρουργικής, στην Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων, Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Δ/ντής Π. Σπύρου.

———————————————————————

β) Μετά τη λήψη της ειδικότητας Ορθοπαιδικής

1. 1 Αυγούστου 1990 έως 31 Οκτωβρίου 1990 (3 μήνες)
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Qeens Medical Centre – Teaching Hospital, Nottingham , Aγγλία.

2. 1 Νοεμβρίου 1990 έως 6 Ιανουαρίου 1991 (2,5 μήνες)
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Harlow Wool Hospital (Teaching Hospital) Nottingham, Aγγλία.

3. 3 Μαίου 1991 έως 31 Δεκεμβρίου 1991 (8 μήνες)
Επιμελητής Β΄ Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ. του Γ.Π.Ν “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη.

4. 1 Ιουνίου 1992 έως 28 Φεβρουαρίου 1992 (2 μήνες)
Έμμισθος Επιμελητής (Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου Robert Jones & Agnes Hunt
Orthopaedic Hospital (Teaching Hospital), Oswesty, Αγγλία.

5. 1 Μαρτίου 1992 έως 14 Ιουνίου 1994 (26 μήνες)
Επιμελητής Β΄ Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη.

6. 15 Ιουνίου 1994 έως 16 Δεκεμβρίου 1994 (6 μήνες)
Επίτιμος Επιμελητής (Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου του Wrightington Hospital (Teaching Hospital) Wigan, Αγγλία.

7. 17 Δεκεμβρίου 1994 έως 5 Μαρτίου 1995 (2,5 μήνες)
Επιμελητής Β΄, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ. του Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη.

8. 6 Μαρτίου 1995 έως 20 Μαρτίου 1995 (15 ημέρες)
Κλινικός Ερευνητής (Research Fellow) Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου Wrightington Hospital, Wigan Αγγλία.

9. 21 Μαρτίου 1995 έως 16 Οκτωβρίου 1996 (19 μήνες)
Επιμελητής Β΄, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α..Π.Θ. του Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

10. 17 Οκτωβρίου 1996 έως 20 Απριλίου 2003 (78 μήνες)
Επιμελητής Α΄, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ. του Γ.Π.Ν. “Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη.

11. 17 Μαρτίου 1997 έως 30 Μαρτίου 1997 (15 ημέρες)
Κλινικός Ερευνητής (Research Fellow) Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου Wrightington Hospital, Wigan Αγγλία.

12. 21 Απριλίου 2003 έως 11 Ιουνίου 2008 (62 μήνες)
Λέκτορας Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ

13. 30 Μαίου 2008 έως 30 Δεκεμβρίου 2011 (53 μήνες)
Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ

14. 31 Δεκεμβρίου 2011 έως σήμερα (13 μήνες)
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ