Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Ιατρός με ειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και εξειδίκευση στη Χειρουργική του Άνω Άκρου και στην μικροχειρουργική.

Διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1983 Φεβρουάριος –

1985 Αύγουστος Έφεδρος Ανθυπίατρος.