Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622
(+30) 2310 242 333

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Ιατρός με ειδίκευση στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και εξειδίκευση στη Χειρουργική του Άνω Άκρου και στην μικροχειρουργική.
Αναπληρωτής Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1983 Φεβρουάριος –
1985 Αύγουστος Έφεδρος Ανθυπίατρος.