Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1986 -1989 (3 έτη). Βοηθός Καθ. Παν. Συμεωνίδη στην εκπαίδευση των τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής Α.Π.Θ.

1990 – 1990 (3 μήνες). Διδασκαλία κλινικών μαθημάτων στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Νottingham, Queen’s Medical Centre.

1991 – σήμερα (18 έτη). Διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Ορθοπαιδικής στους τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής του Α.Π.Θ.

1991 – σήμερα (18 έτη). Συμμετοχή στο ενδοκλινικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

1991 – 1992 (1 έτος). Διδασκαλία μαθήματος Ορθοπαιδικής στην Σχολή Νοσηλευτικής του Γ.Π.Ν.’’Γ. Παπανικολάου’’.

1993 – 1994 (1 έτος). Διδασκαλία μαθημάτων Ορθοπαιδικής στους σπουδαστές Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι.

1995 – 1996 (1 έτος). Διδασκαλία μαθημάτων Ορθοπαιδικής στους σπουδαστές Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι.

1999 – 2000 (1 έτος). Διδασκαλία μαθήματος Ορθοπαιδικής στην Σχολή Νοσηλευτικής του Γ.Π.Ν.’’Γ. Παπανικολάου’’.

2003 – 2013 (10 έτη). Διδασκαλία από καθ’ έδρας μαθημάτων Ορθοπαιδικής στους τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής του Α.Π.Θ.