Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1987 Συμμετοχή στην οργάνωση του πειραματικού χειρουργείου της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π..Θ.

1991 Οργάνωση Εξωτερικών Ιατρείων Καταγμάτων Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

1992 Συμμετοχή στην οργάνωση Εξωτερικών Ιατρείων Χειρουργικής Χεριού της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

2004 Οργάνωση Εξωτερικών Ιατρείων Χειρουργικής Χεριού και Αγκώνα της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.

2006 Συμμετοχή στην μηχανοργάνωση του αρχείου της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.