Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΤΙΤΛΟΙ

1982, Δεκέμβριος Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1990, Ιανουάριος Tίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
1992, Ιούνιος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα»
1991, Μάιος Eπιμελητής Β΄, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.
1996, Οκτώβριος Eπιμελητής Α΄, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ.
2003,Απρίλιος Λέκτορας Α΄ Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ
2008, Ιούνιος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ
2011, Μάιος Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Α΄Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ
2014, Φεβρουάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Α΄Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Τίτλος: Η λειτουργικότητα περιφερικού νεύρου παγιδευμένου σε οστικό πώρο
(πειραματική μελέτη)
Ορκωμοσία Διδάκτορος: 30 Ιουνίου 1992.
Επίδοση Διδακτορικής δοκιμασίας: Άριστα.