Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. 1 Αυγούστου 1990 έως 31 Οκτωβρίου 1990 (3 μήνες)
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Qeens Medical Centre – Teaching Hospital, Nottingham , Aγγλία.

2. 1 Νοεμβρίου 1990 έως 6 Ιανουαρίου 1991 (2,5 μήνες)
Έμμισθος βοηθός Ορθοπαιδικής (Senior House Officer) του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Harlow Wool Hospital (Teaching Hospital) Nottingham, Aγγλία.

3. 1 Ιανουαρίου 1992 έως 28 Φεβρουαρίου 1992 (2 μήνες)
Έμμισθος Επιμελητής (Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital (Teaching Hospital) Oswesty, Αγγλία.

4. 15 Ιουνίου 1994 έως 16 Δεκεμβρίου 1994 (6 μήνες)
Επιμελητής (Registrar) του Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου του Wrightington Hospital (Teaching Hospital) Wigan, Αγγλία.

5. 6 Μαρτίου 1995 έως 20 Μαρτίου 1995 (15 ημέρες)
Κλινικός Ερευνητής (Research Fellow) Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου Wrightington Hospital, Wigan Αγγλία.

6. 17 Μαρτίου 1997 έως 30 Μαρτίου 1997 (15 ημέρες)
Κλινικός Ερευνητής (Research Fellow) Τμήματος Χειρουργικής άνω άκρου Wrightington Hospital, Wigan Αγγλία.

7. 4 Mαίου 1998 έως 29 Mαίου 1998 (1 μήνα).
Continuing Professional Development Program, Houston, Texas, USA.

Συνολική μετεκπαίδευση: 15,5 μήνες