Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622
(+30) 2310 242 333

ΜΜΕ