Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

Γ2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ή ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

Γ2. 28
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ

Β. Χαλίδης, Β. Κεφαλάς, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου. Ι. Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στο περιοδικό Ορθοπαιδική Τόμος 18, Τεύχος 1, 2005

΄Εκθεμα στο 240 Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ 2005, Χαλκιδική,
5-8 Μαίου 2005

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ασθενούς με σπάνιο συνδυασμό κάκωσης αγκώνα, αντιβραχίου και καρπού στο ίδιο μέλος, ο τρόπος αντιμετώπισής του και το τελικό κλινικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζεται η περίπτωση νεαρού άνδρα 26 ετών με κάκωση αγκώνα, αντιβραχίου και καρπού στο ίδιο μέλος μετά από τροχαίο ατύχημα. Ο ασθενής διεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προ έτους με έντονο άλγος και δυσκολία στις κινήσεις του αριστερού άνω άκρου κάτωθεν του αγκώνος. Το μέλος παρουσίαζε έντονο οίδημα και παραμόρφωση ενώ η κλινική εξέταση δεν έδειξε σημεία νευρικής ή αγγειακής βλάβης. Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκάλυψε κάταγμα ωλεκράνου, κάταγμα διάφυσης κερκίδας και ωλένης, ενδαρθρικό κάταγμα βάσεως 1ου μετακαρπίου (Τύπου Bennett) και κάταγμα πυραμοειδούς οστού.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ: O ασθενής μετά από σταθεροποίηση της γενικής του κατάστασης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Πραγματοποιήθηκε εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος ωλεκράνου με ειδική προκυρτωμένη πλάκα και εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων κερκίδας και ωλένης με πλάκες 3,5 mm. Το κάταγμα Bennett αντιμετωπίστηκε στον ίδιο χρόνο με ανοιχτή ανάταξη και σταθεροποίηση μα Κ-wire ενώ το κάταγμα του πυραμοειδούς οστού, λόγω της σταθερότητάς του, αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με εφαρμογή ΠΧΚ νάρθηκα. Μετεγχειρητικά, το μέλος τοποθετήθηκε σε ανάρροπη θέση και ο ασθενής ενθαρρύνθηκε να ξεκινήσει άμεσα κινησιοθεραπεία της άρθρωσης του αγκώνα και των δακτύλων. Ο ΠΧΚ νάρθηκας και το K-wire απομακρύνθηκαν σε 4 εβδομάδες. Διάρκεια παρακολούθησης :1 έτος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: α) Επούλωση των τραυμάτων παρά το υψηλό ποσοστό νέκρωσης δέρματος και λοίμωξης στις συνδυασμένες κακώσεις του άνω άκρου β) Πλήρης πώρωση των καταγμάτων γ) σταθερότητα της άρθρωσης του αγκώνα και του καρπού με αντίστοιχο εύρος κινήσεως απολύτως ικανοποιητικό δ) Ο ασθενής επέστρεψε στην προ της κάκωσης εργασία σε έξι μήνες από την ημέρα του ατυχήματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: O αναφερόμενος συνδυασμός κάκωσης του άνω άκρου είναι σχετικά σπάνιος, υποδηλώνει μεγάλης βίας κάκωση και η πιθανότητα ανάπτυξης συνδρόμου διαμερίσματος πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν. Η σταθερή οστεοσύνθεση των καταγμάτων μειώνει την πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών (ψευδάρθρωση, λοίμωξη, δυσκαμψία), προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης των εμπλεκόμενων αρθρώσεων και εξασφαλίζει ένα άριστο κλινικό αποτέλεσμα.

Γ2. 29
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ C) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Γ. Πετσατώδης, Απ. Χατζησυμεών, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Ι. Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στο περιοδικό Ορθοπαιδική Τόμος 18, Τεύχος 1, 2005

Ανακοινώθηκε στο 24ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ 2005,Χαλκιδική,
5- 8 Μαίου 2005

ΣΚΟΠΟΣ: Συγκρίνονται τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κάτω άκρου του μηριαίου με τρείς μεθόδους εσωτερικής οστεοσύνθεσης (πλάκα κονδύλων, πλάκα σταθερής γωνίας 950 , σύστημα πλάκας και δυναμικού ολισθαίνοντος ήλου / D/C/S/).
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε διάστημα 15 ετών (1988-2003), αντιμετωπίστηκαν 108 ασθενείς (59 άνδρες, 49 γυναίκες), ηλικίας 19 έως 84 ετών (Μ.Ο. 46 έτη), με 116 κατάγματα Α.Ο./C. Κύρια αιτία του κατάγματος ήταν το τροχαίο ατύχημα. 108 κατάγματα ήταν κλειστά και 8 ανοικτά τύπου ΙΙ κατά Gustillo. Χρησιμοποιήθηκαν η πλάκα κονδύλων μηρού σε 38 (ομάδα Α), η πλάκα σταθερής γωνίας 950 σε 24 (ομάδα Β) και το σύστημα γωνιώδους πλάκας και δυναμικού ολισθαίνοντος ήλου – D.C.S. σε 54 περιπτώσεις (ομάδα Γ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣMATA: H μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμάνθηκε από 1 έτος έως 15 έτη. Εφαρμόσθηκε πρόγραμμα κινητοποίησης. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια Schatzker-Lambert. Παρατηρήθηκε ψευδάρθρωση σε 4 περιπτώσεις της ομάδας Α, 6 της Β και 3 της Γ. Πώρωση σε ραιβότητα παρατηρήθηκε σε 10 περιπτώσεις της ομάδας Α, 6 της Β και 2 της Γ. Έντονη δυσκαμψία του γόνατος παρατηρήθηκε σε 2 ασθενείς της ομάδας Α, 2 της Β και κανένα της Γ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τo σύστημα γωνιώδους πλάκας και δυναμικού ολισθαόνοντος ήλου D.C.S. φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι των δύο άλλων μεθόδων οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του περιφερικού άκρου του μηριαίου Α.Ο./C προσφέροντας σταθερότητα, ανατομική ανάταξη, πρώιμη κινητοποίηση με ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Γ2. 30
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Π.Παπαδόπουλος, Β.Χαλίδης, Π. Γκιβίσης, Χ.Δημητρίου, Ν.Σαχίνης, Ι.Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στα πρακτικά του 61ο Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. σελ 118.
Αθήνα, Οκτώβριος 2005

Σκοπός: H παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας της ενδομυελικής ήλωσης στη θεραπεία των ανοικτών καταγμάτων κνήμης.<
Υλικό-Μέδοδος: 30 ασθενείς με ανοικτό κάταγμα κνήμης αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση κατά την 8ετία 1996-2004 . 20 ασθενείς αξιολογήθηκαν κλινικά και ακτινολογικά και απάντησαν σε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.
Αποτελέσματα: 1) Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Gustilo, 14 κατάγματα ήταν τύπου Ι, 2 τύπου ΙΙ και 4 τύπου ΙΙΙα. 2) Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας στο Νοσοκομείο ήταν 11 μέρες με ελάχιστη τιμή τις 6 και μέγιστη τις 25 ημέρες. 3) Στην πλειοψηφία των ασθενών τοποθετήθηκε τριπλή αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη (κεφαλοσπορίνη, αμινογλυκοσίδη, μετρονιδαζόλη) με μέσο όρο χορήγησης τις 5 ημέρες. 4) Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε λοίμωξη μετεγχειρητικά και δεν υπεβλήθηκε σε επιπρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις 5) Ο μέσος όρος πώρωσης των καταγμάτων ήταν 3,5 μήνες με ελάχιστο 2 και μέγιστο 4,5 μήνες. 6) Σε 17 ασθενείς παρουσιάστηκε πώρωση του κατάγματος, σε 2 καθυστερημένη πώρωση και σ΄έναν ψευδάρθρωση του κατάγματος.
Συμπέρασμα : Τα ανοιχτά κατάγματα της κνήμης εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό λοίμωξης και ψευδάρθρωσης σε σχέση με τα κλειστά κατάγματα ενώ η αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη. Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη θεραπεία των καταγμάτων αυτών ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα δευτερογενών επεμβάσεων και επιπλοκών .

Γ2. 31
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ .

Π. Γκιβίσης, Δ. Καπούτσης, Κ. Δίτσιος, Π. Δ. Συμεωνίδης, Α. Χριστοδούλου, Ι. Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στο περιοδικό Ελληνική Ιατρική, Τόμος 72, Συμπληρωμ. Τεύχος 1- 2006

Σκοπός: H παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων από την αντιμετώπιση καταγμάτων στα μετακάρπια με χρήση βιοαπορροφήσιμων υλικών οστεοσύνθεσης.
Υλικό και μέθοδος: Κατά το δεύτερο εξάμξηνο του έτους 2006 χειρουργήθηκαν στην κλινική μας 7 κατάγματα μετακαρπίων σε 5 ασθενείς. Σε δύο περιπτώσεις τα κατάγματα αφορούσαν σε δύο (2) γειτονικά μετακάρπια . Σε καμιά από τις περιπτώσεις δε συνυπήρχε σοβαρός συνοδός τραυματισμός του χεριού συστοίχως, συνδεσμική, αγγειακή ή νευρική βλάβη. Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν όλοι από τον ίδιο χειρουργό, με απορροφήσιμα υλικά ιδίας προέλευσης και με ίδια σε κάθε περίπτωση χειρουργική τεχνική. Μετεγχειρητικά ετέθησαν νάρθηκες για δύο εβδομάδες σε όλους τους ασθενείς (ακινητοποίηση σε ασφαλή θέση). Η παρακολούθηση γινόταν με κλινική και ακτινολογική εξέταση.
Συμπέρασμα: Από τα πρώτα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι τα απορροφήσιμα υλικά στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων των μετακαρπίων επιδεικνύουν παρόμοια με τα μεταλλικά εμφυτεύματα μηχανική αντοχή και επαρκή συγκράτηση των καταγμάτων μέχρι την πώρωσή τους, ενώ παράλληλα δεν εμφανίζουν τοπικές ή άλλες επιπλοκές.

Γ2. 32
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 9 p’s

Π.Δ. Συμεωνίδης, Α. Χριστοδούλου, Π. Γκιβίσης, Δ. Καράταγλης, Ε. Σαμολαδάς Ι.Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στο περιοδικό Ελληνική Ιατρική, Τόμος 72, Συμπληρωμ. Τεύχος 1- 2006

Acute postoperative spinal infections are serious complications. We saw a sudden increase in the infection rate in our unit during a 6-month period. This led us to construct an assessment protocol combining risk factors into a mnemonic we named the “Nine Ps Protocol” (patient-related factors, personnel, place, preoperative length of stay, procedure, prosthetics, prophylaxis, packed red blood cells, and pus cultures). We reviewed 102 consecutive patients having spine surgery in three sequential 6 month periods: Group A included 34 patients before the outbreak of infection and Group B included 26 patients during the outbreak of infection. We prospectively applied the protocol in 26 patients (Group C) after the outbreak. After the implementation of the protocol the infection rate dropped from 16.7% (Group B) to 3.6% (Group C). Increased risk factors for postoperative infection included advanced age, posterior instrumented fusion, high allogenic blood transfusion rates, and suboptimal sheet and dressing changing conditions. We propose the Nine Ps Protocol as a useful clinical tool for the etiologic assessment and prevention of spinal infections. Level of Evidence: Prognostic study, Level II (Lesser quality prospective study [eg, patients enrolled at different points in their disease or < 80% followup]). Please see Guidelines for Authors for a complete description of levels of evidence.

Γ2. 33
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΦΑΛΑΓΓΙΚΟΣ ΔΙΟΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΟΥ (ΔΕ) ΧΕΙΡΟΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δ. Καπούτσης, Π.Δ. Συμεωνίδης, Β. Κεφαλάς, Π.Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος, Ι.Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε η περίληψη στο περιοδικό Ορθοπαιδική, Τόμος 19, Συμπληρωμ. Τεύχος 2006

Έκθεμα στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ ,
Καστοριά 27- 30 Απριλίου 2006

Σκοπός : Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με ιδιαίτερης μορφολογίας τραύμα στο (δε) δείκτη που προήλθε από εργαλείο υψηλής ενέργειας.
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 68 ετών δεξιόχειρο προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων σε γενική εφημερία με βαθύτατο θλαστικό τραύμα στην ονυχοφόρο και στην κεντρική φάλαγγα του δείκτου με τη χαρακτηριστική μορφολογία του στόματος ιχθύος, που προσομοίαζε τη γνωστή ως fishmouth ιncision χειρουργική τομή. Υπεβλήθη σε πλήρη κλινική εξέταση, για την εκτίμηση της ακεραιότητας των επιμέρους ανατομικών στοιχείων του δακτύλου, δηλαδή των οστών, των συνδέσμων και των αγγειονευρωδών δεματίων και σε πλήρη ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε την οστική συμμετοχή. Ακολούθησε άμεση χειρουργική διερεύνηση και αποκατάσταση με εσωτερική οστεοσύνθεση με δύο Κ-wires των καταγμάτων της μέσης και της ονυχοφόρου φάλαγγος. Η διερεύνηση των δύο αγγειονευρωδών δεματίων έδειξε ικανοποιητική λειτουργικότητα. Με τη συρραφή του δέρματος έγινε ανακατασκευή των περιφερικών 2/3 του δείκτου.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής δεν εμφάνισε άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές και κυρίως δεν παρατηρήθηκε ισχαιμία στο δάκτυλο.

Γ2. 34
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ, ΣΤΗΝ ΩΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΦΥΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Π. Γκιβίσης, Δ. Καπούτσης, Α. Χριστοδούλου, Ι. Πουρνάρας

Δημοσιεύθηκε στον τόμο των περιλήψεων σελ. 34.
Ανακοινώθηκε στο 4ο συνέδριο του τμήματος ορθοπαιδικής έρευνας,
Πόρτο Χέλι, 24- 26 Νοεμβρίου 2006

Σκοπός: Η παρουσίαση των πρώτων κλινικών αποτελεσμάτων της χρήσης βιοαπορροφήσιμων υλικών κατά την οστεοσύνθεση καταγμάτων στα μετακάρπια, στην ωλένη και στα σφυρά.
Υλικό και Μέθοδος: Την τελευταία διετία υπεβλήθησαν σε εσωτερική οστεοσύνθεση με απορροφήσιμα υλικά ένδεκα (11) ασθενείς, εκ των οποίων τέσσερις (4) με κάταγμα σε ένα ή δύο μετακάρπια, τρείς (3) με κάταγμα στην ωλένη και τέσσερις (4) με κάταγμα στα σφυρά. Αναλυτικότερα, δύο (2) είχαν κάταγμα στο V0 ΜΤΚ, ένας (1) συγχρόνως στο IV0 και στο V0 κι ένας (1) στο ΙΙΙ0 και στο IV0 . Στους ασθενείς με κάταγμα στην ωλένη, σε δύο (2) η εντόπιση ήταν στη διάφυση και σε έναν (1 )στην άπω μετάφυση. Στα κατάγματα της ΠΔΚ , δύο αφορούσαν στο έσω και δύο (2) στο έξω σφυρό. Π μέσος όρος της ηλικίας των ανωτέρω ασθενών ήταν τριάντα ένα (31) έτη. Η μέση ηλικία κατά κατηγορία κατάγματος ήταν είκοσι τέσσερα (24) για τα κατάγματα στα μετακάρπια , είκοσι εννέα (29) για τα κατάγματα στα σφυρά και τέλος σαράντα τρία (43) έτη για τα κατάγματα στις ωλένες.
Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν στην κλινική μας από τον ίδιο χειρουργό και χρησιμοποιήθηκαν υλικά οστεοσύνθεσης κατασκευασμένα από το πολυμερικό μίγμα ΙΝΙΟΝ OPTIMA (ανθρακικό τριμεθυλένιο και L – πολυγαλακτικό οξύ και D,L – πολυγαλακτικό οξύ). Στους ασθενείς με τα κατάγματα στην ωλένη και στα σφυρά, καθώς και σε αυτούς με κάταγμα σε δύο μετακάρπια τοποθετήθηκαν μετεγχειρητικά νάρθηκες ακινητοποίησης. ‘Ολοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον εννέα μήνες. Ο μετεγχειρητικός τους έλεγχος έγινε από τον ίδιο ιατρό και περιελάμβανε κλινική και ακτινολογική εξέταση.
Αποτελέσματα: Σε έναν ασθενή με κάταγμα σε μετακάρπιο σημειώθηκε μετεγχειρητική άσηπτη φλεγμονή που αντιμετωπίστηκε με χειρουργικό καθαρισμό και έκπλυση με πολύ καλά αποτελέσματα. Σε όλα τα μετακάρπια επετεύχθη πλήρης πώρωση. Δεν παρουσιάσθηκε μετεγχειρητικά λοίμωξη ούτε αποτυχία (θραύση ή παραμόρφωση ) των υλικών σε χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο 18,3 ημερών. Στον έναν ασθενή έγινε επανεγχείρηση και νέα οστεοσύνθεση με μεταλλικά υλικά με καλό τελικό αποτέλεσμα, ενώ στους άλλους δύο η πώρωση επετεύχθη με την τοποθέτηση γύψινων επιδέσμων ΠΧΚ.
Στα κατάγματα στα σφυρά σημειώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις πλήρης πώρωση σε μέσο χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων. Σε δύο (2) ασθενείς εμφανίσθηκε μετεγχειρητικά δυακαμψία που υποχώρησε με φυσιοθεραπεία. Δε σημειώθηκε άσηπτη φλεγμονή ή λοίμωξη και δεν παρατηρήθηκε σε καμμία περίπτωση αποτυχία υλικού.
Συμπέρασμα: Tα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση απορροφήσιμων υλικών κρίνονται ικανοποιητικά στην οστεοσύνθεση καταγμάτων στα σφυρά και στα μετακάρπια, ενώ στα κατάγματα στην ωλάνη μπορούν να χαρακτηρισθούν πτωχά.

Γ2. 35
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ

Σ. Σταυρίδης, Π. Σαββίδης, Κ. Δίτσιος, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Δημοσιεύτηκε στον τόμο των περιλήψεων, σελ.37
του 65ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Γ2. 36
FLOATING ELBOW. ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ

Α. Μπουτσιάδης, Κ. Δίτσιος, Π. Σαββίδης, Σ. Σταυρίδης, Π. Γκιβίσης, Α. Χριστοδούλου

Δημοσιεύτηκε στον τόμο των περιλήψεων, σελ.72
του 65ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Γ2. 37
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 18 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 14 ΕΤΗ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Α. Μπουτσιάδης, Π .Γκιβίσης, Ε. Χριστοδούλου

Δημοσιεύτηκε στον τόμο των περιλήψεων, σελ.150
του 65ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου,
Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009

Γ2. 38
Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ

Μ. Σαμαλίδου, Δ. Σωτηρόπουλος, Ε. Σιώτου, Π. Γκιβίσης, Α. Σιβροπούλου, Α. Αναγνωστόπουλος

Δημοσιεύτηκε η περίληψη στο περιοδικό «Αίμα», σελ. 72, Τόμος 1, Τεύχος 3, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010