Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

Γ1. 14
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ.

Ι.Χριστοφορίδης, Π.Γκιβίσης, Γ.Γιάντσης, Α.Χριστοδούλου, Π.Συμεωνίδης

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ορθοπαιδική 5,2: 149-153 1992.

Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς 27 ετών που μετά από εργατικό ατύχημα εκτός των άλλων κακώσεων υπέστη θλαστικό εκτεταμένο αλλά επιφανειακό στην περιοχή του αριστερού ώμου και βραχιονίου.
Το τραύμα συνερράφη αλλά δυο εβδομάδες μετά διαπιστώθηκε ευμεγέθης μάζα στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. Η αποκατάσταση των εκφύσεων του μυός ήταν αδύνατη και η μάζα του κατεστραμμένη. Έγινε πλήρης αφαίρεση του μυός χωρίς επιπτώσεις στην κινητικότητα και λειτουργικότητα του μέλους.

Γ1. 15
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Γ. Καπετάνος, Π. Γκιβίσης, Ε. Καραδήμας, Μ. Λιθοξοπούλου

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Μεταμόσχευση Τόμος 3, Τεύχος 1-2, Δεκέμβριος 1993

Η μεταμόσχευση οστού υπό τη μορφή αυτομοσχεύματος αποτελεί συχνή πρακτική στην Ορθοπεδική. Τα οστικά μοσχεύματα λαμβάνονται συνήθως από το λαγόνιο οστούν και οι κύριες ενδείξεις εφαρμογής τους είναι οι διαταραχές της πώρωσης (καθυστερημέ¬νη πώρωση, ψευδάρθρωση, οι αθροδέσεις ή σπονδυλοδεσίες (π.χ. σκολίωση) και η πλήρωση των οστικών κενών ή κοιλοτήτων (κύστεις). Οι τράπεζες οστών αποτελούν την καλύτερη λύση για τη συντήρηση και την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων οστικών μοσχευμάτων (αλλομοσχευμάτων ή ξενομοσχευμάτων). Η μεταμόσχευση αρθρικού χόνδρου βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, γιατί πολλά ερωτήματα σχετικά με τη φυσιολογία του παραμένουν αναπάντητα. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος και πολλά προβλήματα που απασχολούν την Ορθοπεδική (οστεοαρθρίτις, χονδρομαλάκυνσις κ.ά.), αναμένεται να βρουν λύση με τη χρησιμοποίηση αρθρικού χόνδρου. Τα διάφορα εμφυτεύματα και ειδικότερα οι αρθροπλαστικές προσφέρουν μια καλή ευπρόσδεκτη λύση στο πρόβλημα των αναπηρικών καταστάσεων, που δεν παύει όμως να είναι προσωρινή και να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και επιπλοκές, όπως είναι η φλεγμονή, η μηχανική χαλάρωση και η κόπωση-φθορά των υλικών.

Γ1. 16
BONE REACTION TO ACRYLIC CEMENT AND TO POLYETHYLENE DEBRIS A COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY.

J.Pournaras, P.P. Symeonides, G. Karkavelas, A. Cristodoulou, P. Givissis, C. Papadimitriou.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Acta Orthopaedica Hellenica,
Vl 45, No1,18-24: 1994

An attempt is made to compare the reaction of the bone to the acrylic cement and to polyethylene debris separately. Doughy cement or polyethylene debris are introduced in a hole at the upper end of the femmur of thirty mature rabbits divided in two groups according to the inserted material. Affter two weeks, new bone was formed arround the cement or arroung the debris. In both groups this bone was gradually absorbed by osteoclasts and replaced by fibrous tissue. The procedure of reaction was similar in the two groups. However more cellular accumulation constisting of macrophages and multinuclear giant cells was observed in the polyethylene group.
As the macrophages are considered the precursous of the osteoclasts and release also bone absorbing factors, it may be concluded that the polyethylene debris produce more bone resorption than the cement.

Γ1. 17
ΠΑΡΕΣΗ ΡΑΧΙΑΙΟΥ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΛΙΠΩΜΑ

Χ.Δημητρίου, Π.Γκιβίσης, Χ.Κούκκου, Π.Συμεωνίδης

Δημοσίευση στο περιοδικό Ορθοπαιδική,9,2:67-71, 1996.

Παρουσιάζεται περίπτωση πάρεσης ραχιαίου μεσόστεου νεύρου από λίπωμα στο άνω τριτημόριο του αντιβραχίου. Γίνεται αναφορά στην συμπτωματολογία και τονίζεται η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης για την καλή λειτουργική αποκατάσταση του νεύρου. Θεραπευτικά έγινε παρασκευή και απελευθέρωση του νεύρου καθώς και επινευροτομή. Προηγήθηκε προσεκτική αφαίρεση του ογκιδίου το οποίο κατά την ιστολογική εξέταση χαρακτηρίσθηκε ως λίπωμα «λίπωμα μαλακών μορίων». Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση και πλήρης αποκατάσταση σε διάστημα τεσσάρων μηνών.
Η πίεση νεύρων από όγκους μαλακών μορίων, μη νευρογενούς προέλευσης, αν και δεν αποτελεί ιδιαίτερα συχνή κατάσταση, πρέπει ωστόσο, να συμπεριλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση ασθενών με ιστορικό προοδευτικής μυϊκής αδυναμίας ή αισθητικών διαταραχών σε κάποιο άκρο.
Περιγράφεται η όχι συχνή κλινική οντότητα πίεσης του ραχιαίου μεσόστεου νεύρου από λίπωμα στην περιοχή του αγκώνα, για να τονισθεί ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης στην πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του νεύρου.

Γ1. 18
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΠΟΥ

Π. Γκιβίσης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Τα Νέα του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.» 3:4, 1996

Ο καρπός είναι ένα πολυαρθρικό σύμπλεγμα με πολλούς συνδέσμους, τένοντες και ευγενή στοιχεία γύρω του. Η αρθροσκόπηση και η αρθροσκοπική χειρουργική είναι δυνατή μόνο υπό έλξη και οι περιοχές του καρπού που μπορούν να εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:
1. Η αρθρική επιφάνεια του κάτω άκρου της κερκίδας
2. Ο κεντρικός στίχος του καρπού
3. Ο περιφερικός στίχος του καρπού
4. Η κερκιδοκαρπική άρθρωση
5. Η μεσοκαρπική άρθρωση
6. Ο πρόσθιος θύλακος με τους συνδέσμους
7. Η περιφερική κερκιδοωλενική άρθρωση με το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύμπλεγμα.
Οι ενδείξεις για να εφαρμοσθεί η αρθροσκόπηση του καρπού είναι:
 Τα επίμονα και έντονα συμπτώματα για τα οποία δεν έχει τεθεί ξεκάθαρη διάγνωση
 Η αξιολόγηση βλαβών που ήδη υπάρχουν ώστε να σχεδιαστεί καλύτερα η θεραπεία τους
 Η χρησιμοποίηση της αρθροσκοπικής χειρουργικής, δηλαδή των επεμβάσεων μέσω του αρθροσκοπίου, όπου είναι τεχνικά δυνατό με σκοπό να μειωθεί ο χρόνος αποθεραπείας.

Γ1. 19
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΚΩΝΟΣ

Π. Γκιβίσης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Τα Νέα του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.» 4:4, 1996

Η αρθροσκόπηση του αγκώνος απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή και η καλή γνώση της ανατομίας θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση της επέμβασης. Οι ενδείξεις για την αρθροσκόπηση του αγκώνα είναι:
1. Ελεύθερα σώματα
2. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα
3. Χρόνια θυλακίτις
4. Οστεοαρθρίτιδα
5. Σύνδρομο υπερχρησιμοποίησης
6. Κατάγματα
7. Συμφύσεις και δυσκαμψίες
8. Σηπτική αρθρίτιδα
9. Αδιάγνωστες καταστάσεις
Η αρθροσκόπηση του αγκώνος γίνεται όλο και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη και η χρησιμότητά της αυξάνει.

Γ1. 20
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ

Π. Γκιβίσης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Τα Νέα του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.» 5:4, 1996

Η ανάγκη για σωστή διάγνωση και θεραπεία επέβαλε την εφαρμογή της αρθροσκοπικής τεχνικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής στην άρθρωση του ώμου. Οι ενδείξεις για την διαγνωστική αρθροσκόπηση του ώμου είναι:
1. Ασθενείς ηλικίας 18-35 ετών με υποτροπιάζοντα προβλήματα μετά από τραυματισμό
2. Ασθενείς μεγαλύτεροι των 35 ετών με σύνδρομο χρόνιας υπακρωμιακής προστριβής
3. Άτυπος πόνος στην περιοχή
4. Αποτυχούσες επεμβάσεις
Στα τέλη της δεκαετίας του 80 οι δυνατότητες αρθροσκοπικής χειρουργικής του ώμου αυξήθηκαν σημαντικά και θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε 5 γενιές:
1. Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων, καθαρισμός του επιχείλιου χόνδρου
2. Αρθροσκοπική αποσυμπίεση του συνδρόμου προστριβής
3. Πρόσθια αποκατάσταση τραυματικών ασταθειών
4. Πολύπλοκη αποκατάσταση τραυματικών ασταθειών
5. Αρθροσκοπική αποκατάσταση του μυοτενόντιου πετάλου

 

Γ1. 21
SOLITARY NEUROFIBROMA OF THE SENSORY
BRANCH OF THE AXILLARY NERVE. REPRT OF A CASE.

P. Givissis, D. Karataglis, A.Christodoulou, I.Pournaras

Δημοσιεύθηκε στο Aristotle University Medical Journal , Vol. 33, Issue 2, pp. 127-130, 2006

A case of a painful solitary neurofibroma of the anterolateral aspect of the middle third of the upper arm, successfully managed by surgical excision, is presented in this paper.